İlk C# Projem: Kazı Metraj

Çalıştığım şirket irili ufaklı onlarca operatörden ve hastane, banka gibi diğer kurumsal müşterilerden gelen talepler doğrultusunda fiber optik altyapı imalatı yapmaktadır. Şirketimiz altyapı imalatlarını bizzat kendi ekipleri ile yapmayıp saha imalatını alt yüklenicilere yaptırmaktadır. İmalatları denetleme, organize etme ve kiralamaları yönetmektedir. Yaptırılan imalatların sahada kayıt altına alınması ileride oluşacak ihtilafların önlenmesi adına oldukça önem arz etmektedir.

Bir inşaat mühendisi olarak, altyapı imalatında çalışırken sahada metraj tutulması konusunda büyük bir eksiklik gördüm. Şöyle ki sahada kazı yapılıyor, ek odası yerleştiriliyor, boru seriliyor bu veriler sahadaki teknikerler tarafından kağıtlara, telefon not defterine yazılıyor veya Wahtsapp ile mail ile ofis tarafı ile paylaşıyordu. Bazen posta kutusu doluluğundan bu mailler iletilmiyor, bazen mesajlaşma uygulamasında gözden kaçabiliyordu.

Mini Tranşe Kazısı
Mini Tranşe Boru Serimi

Eş zamanlı olarak İstanbul’un farklı noktalarında 30’a kadar ekip çalışabilmekte ve bu ekipler birkaç metreden başlayıp kilometrelere uzanan kazılar yapabilmektedir. Bu imalatlar sırasında ekiplere ödenen ücretler kazının hangi zeminde veya ne şekilde yapıldığına, ne kadar boru döşendiğine ve hangi tür ek odalarından (menhol) kaçar adet yerleştirildiğine bağlı olarak değişmektedir. Bu verilerin imalat sırasında kontrol görevlilerimiz tarafından elektronik ortamda bir veri tabanında tutulması sağlanırsa; düzenli bir veri bankası oluşturulabilir. Olası hataların en aza indirilmesi bu şekilde mümkün olabilir. İmalatlar yer altında kaldığı için zamanında kayıt altına alınmayan imalatlar daha sonra tekrar kazı yapılarak ancak tespit edilebilmektedir. Bu durum da hem zaman hem de nakit kayıplarına neden olmaktadır. Sahada kayıt altına alınan imalat kalemleri sayesinde ataşmanlar (imalatların sayısal bilgilerinin ve güzergahın kayıt edildiği defterdir) hazırlanırken programda tutulan kayıtlı verilerden yararlanılabilir. Hatta programın verileri Excel’de belirtilen formata çevirme özelliği olursa yazılımda tutulmuş olan veriler ataşman formatında çekilerek hakedişe eklenebilir. Kazılarda kullandığım ataşman formatı örneğini buradan indirebilirsiniz.

Visual Studio’da C# ile yazdığım kazı metraj uygulamasının ilk çalışan basit halinin ekran görüntüsünü aşağıya ekliyorum. Derlemeyi yaptım, örnek birkaç veri girdim, sildim, değiştirdim ki eksikleri hemen  fark etmeye başladım. Yüklenici bilgisinin ve imalata bakan saha sorumlusu bilgisi de  veri tabanına eklenmeliydi. Daha belki pek çok şey çıkacak geliştirilecek ancak Kazı Metraj uygulamamın ilk çalışan versiyonunu test ettiğim için mutluyum.

Kazı Metraj Programı

Yazılım projesinin farklı işletim sistemleri üzerinde çalışabilmesi için Visual Studio’da Xamarin eklentisi kullanılabilir. Xamarin C# dilinde yazılan uygulamanın iOS, Android, Windows ve Mac’te çalıştırabilir halde sunulmasına olanak sağlayan bir platformdur. Programın çoklu işletim sistemi desteğine sahip olması günümüz standartlarında kullanılabilirliği yüksek bir yazılım olur.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*