Çalışanların motivasyonlarını düşürme yolları

Bir yönetici olarak çalışanlarınızın başarılı olması demek hem sizin hem de şirketin başarılı olması demektir. İyi bir yönetici olarak çalışanların motivasyonunu düşürmek ve yüksek tutmak aslında sizin elinizde. Motivasyon denilince aklınıza sadece prim ve maaş artışı gelmesin. Yönetici olarak ücretleri arttırma yetkiniz olmasa da ekip üyeleri arasındaki ilişkinin iyi olması için önlemler almak, çalışma arkadaşlarına daha fazla yetki ve sorumluluk vermek elinizdeki motivasyon kaynakları olarak değerlendirilebilir. 
Motivasyon faktörleri içsel ve dışsal olarak iki ana gruba ayrılır.
Bir işte başarılı olmak, daha çok sorumluluk ve yetki almak, işle ilgili karar verme özgürlüğüne sahip olmak, işte ilerlemek, yükselmek içsel faktörlerdir.
Çalışma koşulları, ücret, statü, iş güvenliği, kişiler arasındaki ilişkiler ise dışsal faktörlerdir.
Bir birimde veya şirkette başarısızlığın sebebi motivasyon düşüklüğü olabilir, motivasyonun düşük olmasının sebepleri de şu şekilde sıralanabilir:
-Çalışanlardan beklentilerin net olmaması. Çalışma arkadaşlarınız kendilerinden ne beklenildiğini biliyor mu? Çalışanlara bir sürü iş veriyor olabilirsiniz ancak yeterince net anlatıyor musunuz?
-Bilginin gizlenmesi ya da paylaşılmaması. Sık sık toplantı yaparak ekip arkadaşlarınızla gelişmeleri paylaşırsanız kendilerinden bir şey gizlendiğini düşünmezler.
-Aşırı kontrol edilmek. Kişilerin işlerinde kararlar alabilmeleri motivasyonlarını yükseltir. Sürekli kontrol motivasyonu düşürür ve kendilerini yetersiz hissederler.
-Kişilerin kendi bilgi ve beceri düzeylerinin çok altında işlerde çalıştırılması. Verilen görev ve sorumlulukların sürekli olarak çalışanların bilgi ve beceri düzeyinin çok altında olması motivasyonu düşürür ve memnuniyetsizlik artar.
-Çalışanlara yalan söylenmesi, arkalarından konuşulması, dedikodu yapılması.
-Önerilerinin sürekli reddedilmesi. İnsan bir önerir, iki önerir; eğer şefi/amiri önerilerini değerlendirmezse çalışan bir daha öneride bulunmak için kafasını yormaz.
-Çalışanın yasal veya etik olmayan işler yapmaya yönlendirilmesi. Hata olan bir projeye, hakedişe imza atmaya zorlanması gibi.
-Yıkıcı eleştiriler. Eleştiri yaparken önce iyi bir cümle ile başlanır, ardından eleştiri yapılır ve konuşma yine olumlu cümle ile bitirilirse eleştirinin olumsuz etkileri en aza inebilir.
-Verimsiz toplantılar ve işin değer taşımaması.
-Kurum ya da birim içi aşırı rekabet.
-Kötü performansın kabul görmesi ve iyi performansın ödüllendirilmemesi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*