Geofencing & Geotargeting

25/05/2018 mrengineer 0

Özet Günümüzde özellikle sosyal medyanın yaygınlaşması ile birçok pazarlama tekniği geliştirilmiştir. Geofencing ve geotargeting lokasyon tabanlı kullanıcı hedeflenmek istendiğinde kullanılmaktadır. İki kavram birbiri ile çokça […]